новини

Д-р Димитър Тенчев - основател на Инсайтинг

Published on

Д-р Димитър Тенчев
Инсайтинг основател - Димитър Тенчев

Д-р Димитър Тенчев е сред водещите психотерапевти в България. В далечната 2004 г., той въвежда преживелищната психотерапия в страната и поставя началото на трансперсоналната парадигма за изцеление на душата (психе) и на тялото (сома), респективно на психосоматичните блокажи, трупани през целия живот в предилекционни мускулни групи и в дълбоките пластове на несъзнаваното.

Психотерапевтичната практика на д-р Димитър Тенчев се превръща в ефективна, краткосрочна, обозрима и дълготрайна като послеефект методика, преживелищно доказана в хилядите терапевтични казуси през годините. Това на свой ред става основата на ред емпирични доказателства за превъзходството на преживелищната психотерапия над вербално-аналитичните методи — от една страна като продължителност (индивидуалните сеанси и дихателните практикуми се случват в рамките само на няколко срещи — което дава тласък в развитието на краткосрочната психотерапия, — в контраст с безплодните ежеседмични разговори, продължаващи години наред), така и като надеждност на резултатите (безостатъчно ефективно премахване на симптомите и излекуване на психичните състояния, което се дължи изцяло на каузативния (насочен към причината, а не към следствието) подход на психотерапия.

През първите години на своята практика д-р Димитър Димитър Тенчев развива изцяло нови, оригинални, авторски методи за индукция на хипноза, които утилизира в уникални трансперсонални хипнотерапевтични дизайни. Към края на 2018 г. има над 12000 индивидуални терапевтични сеанса, като ранните хипнотерапевтични сеанси го инспирират да създаде авторските обучителни, преживелищни и развиващи потенциала на личността модули от станалите култови Инсайтинг курсове по хипноза и хипнотерапия.

Ето само някои пионерските хипнотични ивенти, създадени изцяло по оригинален авторски дизайн на д-р Димитър Тенчев през годините:

  • Модул по трансперсонална хипнотерапия (неординерни преживявания в необичайни състояния на съзнанието)
  • InSighting Вътрешни пътувания
  • InSighting Есенции на възприятията
  • Colour Wars (хипнотично преживяване във измерения от цветове)
  • Wirtoo — виртухипнотични реалности (Модул W)
  • Otherkin (разЛичността — това си ти!) — д-р Димитър Тенчев & колектив
  • СубсТранс (хипнотичен транс, хомеопатични субстанции и магични пътувания в първо лице) — д-р Тенчев & колектив
  • Махалото (модул М) — отвъд поляритета — мъдростта на тялото носи познанието на вселената (и още нещо…)
  • Идеомоторика Вера (модул I, предстои) — Истината тече през… трансовото тяло
  • Инсайтинг Пътешествия в безкрая (предстои) — туризмът на бъдещето — мултиизмерни странствания в неординерни консенсусни реалности (групови пътешествия в колективен транс отвъд ума, сетивата и възможните представи) — д-р Д. Тенчев & колектив

Авторските модули по хипноза и хипнотерапия, създадени и провеждани персонално от д-р Димитър Тенчев и екипа му, станаха ковачница за цяло ново поколение хипнотерапевти. А също и на цяла генерация психонавти — авантюристи и пътешественици в неизмеримите вътрешни селения и магични измерения на Несъзнаваното Аз.

Отвъд ума, яхнал транса, се устремяваш към най-вълнуващата среща в живота си — със самия теб!

 д-р Димитър Тенчев.