полезни публикации

Какво представляват електронните каишки за кучета?

Published on

Електронните каишки представляват възпитателни каишки, които се използват за дресировка на кучета чрез подаване на електрически сигнал. Този електрически сигнал служи за корекция поведението на животното в определени ситуации, когато други методи за възпитание са били безуспешни, и е напълно безопасен за него, стига да се подходи правилно. Каишката обикновено се поставя на врата на кучето, но може и на други части от тялото му. Самото контролиране се осъществява чрез радиоуправляемо електронно устройство, поставено в самата каишка. Електрическият сигнал се пуска от дистанционно управление към каишката, като интензивността и продължителността му могат да бъдат регулирани.

Различните видове електронни каишки включват настройки за пускане на електрически ток, електрически сигнал, вибрация или комбинация от изброените и често се използват, като ловни принадлежности за ловни кучета. Съществуват модели, които имат възможности за онлайн проследяване чрез карта или GPS проследяване, за да може собственикът да открие местонахождението на кучето си, ако то се изгуби.

Използването на електронни каишки датира от 1960 година, като първите модели са служели за обучаване на ловни кучета и са били с много висока мощност. Съвременните модели са способни да доставят както ниски, така и високи нива на мощност. Постепенно електронните каишки се налагат на пазара и тяхното приложение се разширява – използват се както за обучение на ловни кучета, така и за военни кучета, полицейски кучета, но и за промяна поведението на домашни кучета. Повечето видове електронни каишки са изработени и предназначени именно за последната група.

Съвременните електронни каишки се състоят от: каишка, приемник, прикрепен към нея, и предавател, който се регулира от собственика на кучето. По този начин, когато е необходимо, се изпращат сигнали дистанционно, за да може животното да не свърже болката или сигнала със стопанина си. Междувременно той има възможност да изпрати продължителна или моментна симулация. И при двата случая, кучето трябва да се научи да предотвратява повторно пускане на симулацията, като запомни кои негови действия я причиняват и кои я спират.

Мненията за използването на електронни каишки за трениране на ловджийски кучета и домашни кучета и до днес остават смесени. Няколко държави са въвели контрол, а други директна забрана върху използването им. Съществуват организации за хуманно отношение към животните, които активно се борят срещу производителите на електронни каишки и прокламират за ограничаване на продажбите. Що се отнася до мненията на треньори на кучета – някои ги смятат за полезни, а други ги отхвърлят.

За какво служат електронните каишки?

Задържане на кучето в рамките на имота.

Ако домашното куче бъде тренирано с електронна каишка да не напуска границите на двора или дадено пространство, всеки път, когато то достигне определената от стопанина граница, ще се възпира. Този метод е известен още като „невидимата ограда”.

Възпиране на кучешкия лай.

Електронните каишки могат да бъдат настроени така, че да се задействат автоматично, когато кучето започне да лае. При увеличаване силата на лаенето се увеличава и продължителността и мощността на сигнала (шоков или вибрация).

Корекция на лошо поведение.

Ако кучето има проблемно поведение и е агресивно, собственикът или треньорът може да предприеме обучение чрез електронна каишка, с което да въздейства на неговото поведение.

Създаване на усещане в съзнанието на кучето за това от кои животни и предмети трябва да се пази.

Често използван метод при обучението на ловни кучета с електронни каишки в Щатите е поставянето на гърмяща змия в клетка на мястото, където се провежда обучението. Когато кучето се приближи към нея, трениращият пуска сигнал към каишката, който е сравнително силен и се повтаря няколко пъти. По този начин у кучето се създава усещане, че не трябва да се доближава до змии в бъдеще.

Електронните каишки за кучета са модерен инструмент за дресировка на домашните любимци и може да бъдат открити в професионален ловен магазин, като част от предлагания асортимент ловни принадлежности. Пожелаваме успех в лова и дресировката на кучета!