полезни публикации

Кога трябва да преминем към регистриране по ДДС за нашата фирма

Published on

фирма по ддс
фирма по ддс

Данъкът върху добавената стойност или ДДС е термин, който всички ние познаваме от гледна точка на крайни потребители на стоки и услуги. Става ли въпрос за регистрация на фирма по ДДС обаче, терминът придобива различно значение. Предвид важността си за държавния бюджет (ДДС формира над 50% от него), българската нормативна уредба регламентира и следи стриктно дали фирмите, задължени по закон да се регистрират по ДДС, го правят и се отчитат.

Какви са условията за задължителна регистрация на фирма по ДДС?

Законът за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), който регламентира условията и процедурата за осъществяване процеса, е предвидил две опции: доброволна и задължителна регистрация. Тук ще обърнем внимание на задължителния режим за регистрация.

Законът е предвидил множество условия, при които може да възникне задължителна регистрация по ДДС. Тук обаче ще се спрем на няколко основни случаи, изхождайки от това, че за повечето фирми у нас следните условия могат да са налице:

  1. Предходната една година (12 месеца) фирмата е реализирала оборот 50 000 лв. или над тази сума;
  2. В рамките на календарната година фирмата има вътрешнообщностно придобиване на стойност на или над 20 000 лв.;
  3. Дейността на фирмата е пряко обвързана с доставчици от или извън ЕС;
  4. Услугите на фирмата се доставят в ЕС.

При наличието поне на едно или няколко от тези условия, за да продължава да осъществява своята дейност законно, за фирмата съществува законово задължение да се регистрира по ДДС.

Каква е процедурата?

Задължението за регистрацията по ДДС обикновено възниква няколко месеца или максимум една година след фактическото откриване на фирма. То зависи от наличието или липсата на едно или няколко от горните условия.

В общия случай, процедурата бихме могли да обобщим на така:

  • Подготвя се набор от документи - заявление за регистрация по ДДС, справка за размера на облагаемия доход за предходната година, декларация за липса на присъди и образувани наказателни производства за данъчни престъпления, анкетен лист;
  • Пълният набор от документи се депозира в компетентната Териториална дирекция на Национална агенция по приходите (ТД на НАП) - това може да стане електронно (необходим е Квалифициран електронен подпис - КЕП) или на място в офис на НАП;
  • При липса на проблеми и пълен комплект от документи, регистрацията по ДДС следва да е налице до 7 работни дни, след което ще получите номер на регистрацията си по ДДС (т.нар. VAT номер).

Ще се справя ли сам, или да потърся услугите на експерт?

Условията за възникване на задължение за регистрация по ДДС, както и описаната процедура, представят процеса в общия случай. Важно е да имате предвид, че при някои фирми наличието на различен предмет на дейност и други специфики изискват допълнителни документи и се характеризират с някои процедурни особености.

Определяна като сравнително лесна, процедурата за регистарция по ДДС може да се окаже трудоемка, струваща много време и нерви за предприемачи, които не са се сблъсквали с казуса досега. По тази причина нашият съвет е да потърсите услугите на специализирана фирма или юристи, за да си спестите главоболия и да си гарантирате безпроблемна и правилна регистрация на фирмата ви по ДДС.